Rádio VIVA

Kontakt
  • 0917 259 820
  • studio@radioviva.sk
  • Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava
  • Facebook
  • Web

Rádio VIVA Metropol je slovenská súkromná rozhlasová stanica, ktorá nadväzuje na bývalé významné Rádio VIVA. Vysiela v Bratislave a okolí na frekvenciách Superádia, po predošlých finančných a licenčných problémoch. V dobe prechodu vysielala niekoľko mesiacov iba cez internet, čo samozrejme pokračuje aj dodnes. Novú podobu rádia je možno počuť od februára 2014.

Dôraz kladie na publikum v produktívnom veku, na ľudí aktívnych a dynamických. Hrá prevažne hity 60tych – 90tych rokov, no nechýba ani dnešná tvorba. Tento fakt je podložený sloganom: "Najlepšia hudba všetkých čias". Medzi najpopulárnejšie relácie patrí Dobré ráno s Alexom či VIVA la Vida s Táňou. Nočný program rádia (18:00-6:00) sa nazýva Najlepšia hudba všetkých čias.