Rádio Expres

Kontakt
  • 02/ 54 65 47 47
  • expres@expres.sk
  • Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
  • Facebook
  • Web

Rádio Expres je komerčné rádio, podľa prieskumu z roku 2011, najpočúvanejšie rádio na Slovensku. Vysielanie za začalo v roku 2000 a dnes pokrýva s drobnými výnimkami celú republiku, vrátane internetového vysielania. Cieľovou skupinou sú poslucháči hlavne od 20 do 50 rokov, stredná trieda. Hudobne prevažujú moderné komerčné hity, no taktiež počuť staršie hity a evergreeny. Vysielanie pozostáva z viacerých blokov, ktoré moderujú rôzni moderátori. Tieto bloky sú tvorené vstupmi zo spravodajstva, meteorológie a hudby. Obľúbeným prvkom je aj aj dopravný servis, ktorý zabezpečuje Stellaservis.

Najčastejšie znejúcim sloganom pravdepodobne je: "Hráme iba hity" Medzi najznámejšie relácie patria Hemendex alebo Expres Víkend.