Rádio 7

Kontakt
  • 02/ 434 11 911
  • radio7@radio7.sk
  • Banšelova 17, 820 02 Bratislava, P.O.Box 49
  • Facebook
  • Web

Súkromné nekomerčné kresťanské Rádio 7 pozostáva z kvalitnej, aktuálnej gospelovej a worshipovej (pop-rockovej) hudby zo Slovenska aj zo zahraničia. Vysielania prinášajú aktuálne informácie o spoločenskom dianí v cirkevných spoločenstvách, ale hlavne povzbudenie, nádej a dobrú náladu. Rádio7 je rádio pre život. Naladiť sa dá najmä vo väčších mestách a ich okolí, no k dispozícií je aj internetové rádio, prípadne aplikácia. Vysiela od 30. decembra 2005 a odvtedy lahodí kresťanským poslucháčom a dobrým ľudom. Vysielanie reaguje na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti a odráža prežívanie vzťahu s Bohom v praktickom živote.