Rádio Mária Slovensko

Dušou rádia je láska k Matke Božej a snaha o šírenie dobrej správy a Kristovej blahozvesti cez modlitby a svedectvá. Rádio žije z darov od poslucháčov a na príprave programov sa podieľajú dobrovoľníci. Dnes je rádio Mária dostupné vo viac než 72 krajinách sveta, pričom slovenské vysielanie sa spustilo 13. mája 2017.

Digitálnym signálom je pokrytých 40% Slovenska. Vďaka internetu je možné počúvať rádio aj celosvetovo, a to nielen živé vysielanie, ale aj archív odvysielaných programov a podcasty.

Slogan: Prines Máriin úsmev každému

Kontakt