Rádio Rapeš

Kontakt
  • 041/ 507 52 60
  • rapes@rapes.sk
  • Hlinská ulica, 010 54 Žilina
  • Facebook
  • Web

Rádio Rapeš je rozhlasové a nahrávacie štúdio Žilinskej univerzity, ktoré funguje od roku 1974, ako prvé internátne rozhlasové štúdio na Slovensku. Na webstránke si ho môžete pustiť aj online, dokonca ponúka možnosť si pozrieť proces vysielania cez webkamery. Moderované vysielanie prebieha počas semestra od pondelka do štvrtka, od 18h do 23h.

Rádio vysiela predovšetkým pre študentov, čomu je prispôsobený aj program a hudobná stránka. Najvýznamnejšie relácie sú Vyprošťovák, Sexikon, Neutop sa či Lovekiller. Sloganom rádia je: "Rapeš hýbe životom". V Rapeši pracujú študenti Žilinskej univerzity v rámci svojho voľného času.