Rádio Lumen

Kontakt
  • 048 471 08 10
  • lumen@lumen.sk
  • Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica
  • Facebook
  • Web

Rádio Lumen je súkromná katolícka rádiová stanica, ktorá začala svoje pôsobenie roku 1993, vtedy ešte pod menom rádio Mária, o rok neskôr ako rádio Lumen. Po dlhodobej aktivite je prirodzené, že má pokrytie po celej krajine. Koncom roka 2014 spustilo internetové vysielanie zamerané na mládež.

Cieľové publikum zahŕňa hlavne cirkevne založených ľudí, dospelých, starších a chorých. Prevláda hovorené slovo, ktoré je duchovne a nábožensky orientované. Ich hudobný repertoár však pozostáva z blues, gospel, pop, folk prevažne 60tych – 90tych rokov. Rádio Lumen je v súčasnosti 9. najpočúvanejším rádiom na Slovensku (podľa výskumu z roku 2013). Rádio dokonca spoluorganizovalo hudobnú súťaž Gospel Talent v roku  2009.