Rádio One

Vysielanie ukončila 01.11.2019.

Rádio One je súkromná multiregionálna komerčná rozhlasová stanica, ktorá vysiela zo štúdia v Nitre na 90,6 MHz. Do rozhlasového éteru vstúpilo po získaní licencie 13.mája 2007 z Banskej Bystrice. Rádio One svojimi FM frekvenciami v súčasnosti pokrýva veľkú časť stredného a západného Slovenska (prevažne Banskobystrický, Nitriansky a Žilinský kraj). Ako nahovára slogan rádia – "Radio One - všetky hity", vysielanie je zamerané na mladého poslucháča, vo vysielaní má vysoký podiel hudba, najmä aktuálne novinky a hitparádové hity posledných rokov.

V roku 2014 Rádio One spustilo terestriálne vysielanie ďalších rozhlasových staníc s názvom Rádio One Rock zameranú na známu rockovú hudbu a Rádio One Retro určené pre nadšencov hudby 90tych rokov.