Rádio Devín

Rádio Devín je jednou z deviatich programových služieb RTVS a tvorí jej kultúrno-umelecký okruh. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá vznikla 1. januára 2011 zlúčením Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, dnes tvoriace jej organizačné zložky. Vysielanie Rádia Devín začalo 1.júla 2011 a zameriava sa na umelecké, literárno-dramatické, umeno-vedné rozhlasové útvary, ako aj hudobné žánre nekomerčného typu - klasickú hudbu, jazz, alternatívu, art rock, folk, šansóny, či experimentálnu hudbu.

Rádio vysiela z Mýtnej ulice v Bratislave na frekvencii 104,4 MHz, sieť ďaľších viac než 20 vysielačov pokrýva veľkú časť územia Slovenska. Poslucháči mimo dosahu terestriálnej siete si môžu vysielanie Rádia Devín naladiť pomocou internetového streamu.

Kontakt