Rádio Devín

Kontakt
  • devin.vysielanie@rtvs.sk
  • Mýtna 1, 817 55 Bratislava
  • Facebook
  • Web

Rádio Devín je jednou z deviatich programových služieb RTVS a tvorí jej kultúrno-umelecký okruh. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá vznikla 1. januára 2011 zlúčením Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, dnes tvoriace jej organizačné zložky. Vysielanie Rádia Devín začalo 1.júla 2011 a zameriava sa na umelecké, literárno-dramatické, umeno-vedné rozhlasové útvary, ako aj hudobné žánre nekomerčného typu - klasickú hudbu, jazz, alternatívu, art rock, folk, šansóny, či experimentálnu hudbu.

Rádio vysiela z Mýtnej ulice v Bratislave na frekvencii 104,4 MHz, sieť ďaľších viac než 20 vysielačov pokrýva veľkú časť územia Slovenska. Poslucháči mimo dosahu terestriálnej siete si môžu vysielanie Rádia Devín naladiť pomocou internetového streamu.