Rádio Patria

Kontakt
  • 02/ 325 065 01
  • patria@rtvs.sk
  • Mýtna 1, 817 55 Bratislava
  • Facebook
  • Web

Rádio Patria začalo vysielať 16. decembra 1928 a ako jediné ponúka 12 hodinový program pre národnostné menšiny a etnické skupiny na Slovensku, a to v ich materinských jazykoch. Väčšina programov a relácií sa vysiela v maďarčine, ukrajinčine a rusínčine. Každé 3 týždne striedavo poteší hodinovou reláciou aj príslušníkov českej, nemeckej či poľskej národnosti.

Poslucháčov zásobuje spravodajstvom a prehľadom aktuálneho diania v živote národnostných menšín a etnických skupín. Inšpiruje rozhovormi so zaujímavými osobnosťami a takisto približuje aj život, históriu a kultúru Rómov v kontexte Slovenska.