Nonstop Rádio

Rádio Piešťany ukončil vysielanie.

Nonstop Rádio je internetové rádio, ktoré slovenským éterom šíri alternatívnu a tanečnú hudbu dnešných dní. Vysielanie začalo v roku 2013. Je obmedzené výhradne na online livestream, ktorý je ale riešený mnohými formami a jednoducho.

Čo sa týka repertoáru, ten je žánrovo veľmi obšírny. Hrajú svetovú aj slovenskú alternatívnu hudbu a podporujú mladé talenty. Ako webstránka tvrdí, dôraz kladú iba na kvalitu muziky a nie na meno interpreta a preto podporujú všetko, „čo sa dá počúvať“ a sú otvorení aj novej tvorbe od neznámych mladých autorov. Taktiež je pre nich dôležité „menej slov a viac hudby“ a „viac domácej hudby“. Slogan rádia tvrdí: "...a máš čo počúvať!"