Pulz Rádio

Pulz Rádio je študentské rádio z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré beží od roku 2010 a je tvorené študentmi. Vysielanie je možné zatiaľ počúvať iba cez online stream. Moderované vysielanie prebieha vždy od pondelka do štvrtka od 8-18h. Ostatne je program vyplnený populárnou hudbou pre študentov a mladých ľudí. Okrem toho prináša aktuálneho informácie z diania na univerzite a taktiež v meste Ružomberok.

Rádio si vytvorilo rôzne druhy relácií, ako napr. Raňajky s Pulzom, Súboj, Žurnál, Babinec či Pozitívne správy.

Kontakt